Komplexní finanční poradenství

Našich 5 000 poradců žije mezi vámi.
Proto vám rozumí a dokážou nejlépe
poradit.

Generali Česká Distribuce je největší

1. 7. 2020 proběhla fúze společností ČP Distribuce a Generali Distribuce, které se sloučily do společnosti Generali Česká Distribuce a.s. Tato dceřiná společnost Generali České pojišťovny se tak stala největším finančním poradcem na českém trhu.

Přidejte se k nám, máme co nabídnout

Jste zkušený kolega z obchodu a hledáte změnu?
Jste maminka na mateřské dovolené?
Jste čerstvý absolvent?

Podáme pomocnou ruku a pomůžeme vám nastartovat novou budoucnost.

Získali jsme ocenění „Etická firma"

Jako první v České republice jsme získali ocenění „Etická firma". Certifikát uděluje v rámci projektu „Etická firma“ platforma Compliance Academy na základě expertního hodnocení. Na konci roku 2020 Generali Česká Distribuce úspěšně prošla touto certifikací.

Proč s námi?

550
míst
5 000 poradců
3 000 000
klientů
skupina Generali
Dostupnost a pokrytí

Generali Česká Distribuce je největší finanční poradce na českém trhu s nejširším pokrytím. S důvěrou nás můžete navštívit na více než 550 obchodních místech nebo kontaktovat poradce, kterých je více než 5 000.

 

Produktové portfolio

V rámci jedné společnosti získáte pohodlný přístup k nejlepším finančním produktům našich partnerů, kterými jsou Generali Česká pojišťovna, Generali Penzijní společnost, investiční společnosti Generali Investments a vybraní partneři v oblasti bankovních služeb.

 

Myslíme to vážně

S klienty budujeme celoživotní vztah. Hledáme a nabízíme taková řešení, která pokrývají nejen stávající životní situaci klienta, ale zohledňují i možný budoucí vývoj.

 

Silné zázemí skupiny Generali

Generali Česká Distribuce je dceřinou společností Generali České pojišťovny.

 

Naši partneři

Pojištění

Cestovní pojištění

Povinné ručení

Havarijní pojištění

Pojištění majetku

Pojištění odpovědnosti

Pojištění domácích mazlíčků

Životní pojištění

Úrazové pojištění

Podnikatelské pojištění

Investice, spoření, bankovní produkty

icon

Investice

Penzijní spoření

Hypotéky, úvěry a stavební spoření

icon

Investiční zlato

icon

Dlouhodobý investiční produkt

Vedení společnosti

Představenstvo

Person Name
Miroslav Žbel
Miroslav Žbel
Předseda představenstva
Funkční období
od 1. ledna 2018
Person Name
Ivana Vichrová
Ivana Vichrová
Místopředseda představenstva
Funkční období
od 1. července 2020
Person Name
Tomáš Marek
Tomáš Marek
Člen představenstva
Funkční období
od 1. července 2020

Dozorčí rada

Person Name
Marián Zelko
Marián Zelko
Předseda dozorčí rady
Funkční období
od 1. dubna 2023
Person Name
Josef Beneš
Josef Beneš
Člen dozorčí rady
Funkční období
od 1. června 2018
Person Name
Katarína Bobotová
Katarína Bobotová
Člen dozorčí rady
Funkční období
od 1. dubna 2023
Person Name
Lenka Kejíková
Lenka Kejíková
Člen dozorčí rady
Funkční období
od 1. dubna 2023
Person Name
Ivana Zíková
Ivana Zíková
Člen dozorčí rady
Funkční období
od 1. dubna 2023
Person Name
Milan Novotný
Milan Novotný
Člen dozorčí rady
Funkční období
Od 1. července 2023

Základní informace

Název společnosti
GENERALI ČESKÁ DISTRIBUCE A.S.
Sídlo
Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4 - po dobu probíhající rekonstrukce prosím využijte kontaktní adresu níže
IČO
44795084
DIČ
CZ699001273
Informace o registraci
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 23090
Datová schránka
saj73qz
Kontaktní adresa
Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4
Generali Česká Distribuce a.s. je dceřinou společností Generali České pojišťovny a členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026.

Informace o ochraně osobních údajů

GDPR neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
 • Jedná se o nařízení Evropské unie upravující ochranu osobních údajů.
 • Nařízení je účinné od 25. 5. 2018
 • Cílem nařízení je posílit vaše práva a ochranu proti neoprávněnému zacházení s vašimi osobními údaji. Nařízení nám stanovuje nové povinnosti týkající se nakládání s vašimi osobními údaji
 • Míří tak na všechny společnosti, instituce či jednotlivce, kteří shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje (klientů, zaměstnanců, zprostředkovatelů, dodavatelů apod.)
Jako Generali Česká Distribuce jsme z povahy své činnosti povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), kterého můžete v případě potřeby kontaktovat následujícím způsobem:
Na adresu:
Generali Česká Distribuce a.s. - GDPR
Vyskočilova 1442/1b
140 28 Praha 4

Zásady používání cookies Generali Česká Distribuce a.s.

Při návštěvě našich internetových stránek a aplikací se do vašeho zařízení či prohlížeče ukládají malé textové či jiné soubory cookies. Cookies jsou při další návštěvě odeslány zpět a umožňují tak identifikovat a poskytovat informace o zařízeních, ze kterých se na stránky připojujete.

Cookies se používají k tomu, aby stránky fungovaly, byly bezpečné, rychlé a efektivní. Také díky nim můžeme zlepšovat naše služby, protože nám umožňují vyhodnocovat chování při návštěvě stránek. Můžeme Vám pak nabízet obsah přizpůsobený Vašim předpokládaným zájmům. 

Přečtěte si více o tom, jak pracujeme s cookies v dokumentu zásady používání cookies. Cookies preference si pak můžete nastavit na odkaze níže nebo ve vašem prohlížeči.

 

Žádosti pro uplatnění nároků dle nařízení GDPR

Pro podání žádosti je nezbytné vyplnit níže uvedený dokument a s úředně ověřeným podpisem jej zaslat na adresu Generali Česká Distribuce a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 00, Praha 4, s heslem „Generali Česká Distribuce a.s. – GDPR".

Formulář GDPR
pdf ke stažení

Reklamační oddělení a řešení stížností

Jednou z klíčových hodnot Generali České Distribuce je otevřenost vůči klientům. Víme, že na různé věci se můžeme
dívat každý jinak a naše pohledy se mohou vzájemně lišit. Našim cílem je nalezení nejvhodnějšího řešení k uspokojení
potřeb vás, našich klientů. Neváhejte se na nás proto obrátit v případě vašich podnětů a stížností.

Podat podnět nebo stížnost můžete elektronicky na e-mail: GCD_Stiznosti@generaliceska.cz nebo prostřednictvím
formuláře níže.

Reklamační řád
pdf ke stažení
Formulář na stížnosti
pdf ke stažení

Povinně uveřejňované informace

Výroční zprávy společnosti Generali Česká Distribuce a.s.

Výroční zprávy společnosti ČP Distribuce a.s.

Výroční zprávy společnosti Generali Distribuce a.s. (dříve Finhaus a.s.)

Kodex chování skupiny Generali

Obsahem Kodexu jsou hodnoty, se kterými se skupina Generali ztotožňuje a které formují její kulturu, dále pravidla, která skupina Generali ctí. Tyto základní hodnoty a pravidla jsou platné pro zaměstnance i členy dozorčích a řídících orgánů, příp. i třetí strany (např. zprostředkovatele), které jednají jménem naší společnosti, skupiny.

Kodex chování
PDF soubor

Kodex chování platný pro celou skupinu Generali byl schválen představenstvem společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. dne 14. 12. 2012. Kodex byl přeložen do všech jazyků zemí, v nichž skupina Generali působí, a postupně nahradil dřívější etické či jiné kodexy chování.

Obsahem Kodexu jsou hodnoty, se kterými se skupina Generali ztotožňuje a které formují její kulturu, dále pravidla, která skupina Generali ctí. Tyto základní hodnoty a pravidla jsou platné pro zaměstnance i členy dozorčích a řídících orgánů, příp. i třetí strany (např. zprostředkovatele), které jednají jménem naší společnosti, skupiny.

Respektováním těchto pravidel každý přispívá k šíření klíčových principů skupiny Generali – kvality, transparentnosti a poctivosti, a napomáhá tomu, aby se tyto principy staly součástí nejen každodenních činností, ale také aby prostupovaly vztahy s kolegy, zákazníky (např. pojistníky, pojištěnými, účastníky), akcionáři, dodavateli i všemi investory.

Praktiky nebo jednání, které je v dobré víře možné považovat za nevhodné nebo v rozporu se zákonem, Kodexem chování či jinými vnitřními pravidly lze oznámit na místní nebo skupinové úrovni.

Oznámení musejí být dostatečně podrobná, pokud jde o popis okolností údajného porušení, aby mohla být prošetřena.

Pokud to dovolují místní zákony, jsou anonymní oznámení přijímána. Skupina Generali se však domnívá, že vyšetřování každého oznámení bude účinnější, pokud je známa totožnost osoby, která oznámení podala. Skupina Generali se zavazuje chránit identitu oznamovatele.

S oznámeními, stejně jako s údaji o stěžovatelích a konkrétních osobách, bude nakládáno jako s důvěrnými a v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany soukromí.

Skupina Generali přísně zakazuje postih proti komukoli, kdo podal v dobré víře oznámení, bez ohledu na to, koho se dané oznámení týká.

Mějte prosím na paměti, že níže uvedené možnosti, jak podat oznámení, nejsou určeny pro podávání oznámení v režimu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatele. Generali Česká Distribuce a.s. zavedla v souladu s uvedeným zákonem „Vnitřní oznamovací systém GČD“, který slouží k podání oznámení, pokud se domníváte, že v Generali Česká Distribuce a.s. nebo v souvislosti s ní dochází k protiprávnímu jednání. Bližší informace naleznete zde.


Jak podat oznámení?

1. Podání oznámení na místní úrovni:

a) Pošta: Kodex chování, Generali Česká Distribuce a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4
b) E-mail: kodex-chovani@generaliceska.cz

Podání obdrží Compliance Officer Generali České Distribuce a.s.


2. Podání oznámení na Skupinové úrovni (Ředitelství skupiny Generali):

a) Pošta: Group Compliance - Business Integrity - Via Machiavelli, 3, 34132 Terst, Italy
b) Infolinka pro whistleblowing skupiny Generali

Podání lze učinit prostřednictvím webového formuláře nebo telefonních čísel ve všech zemích, kde Generali působí (Česká republika: +420 228 880 081). Infolinku zajišťuje https://generali.whispli.com/speakup.


 

Vnitřní oznamovací systém protiprávního jednání v Generali České Distribuci

Generali Česká Distribuce a.s. (dále jen GČD) zavedla v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, Vnitřní oznamovací systém GČD, který slouží k podání oznámení o protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v souvislosti s naší společností. GČD nevylučuje přijímání oznámení také od osob, které pro GČD nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost. Zákon o ochraně oznamovatelů najdete ve Sbírce zákonů.

Příslušná osoba a možnosti pro bezpečné podání oznámení:

Mgr. Ing. Monika Kodýmová

E-mail: ochrana_oznamovatele_GCD@generaliceska.cz

Telefon: +420 224 547 731
Pro příjem oznámení je telefonní linka vyhrazena vždy v pondělí a ve středu v době od 10h do 14h. O oznámení bude učiněn písemný záznam. Hovor není nahráván.

Osobně:
Oznámení je možné učinit také osobně. Pro tento případ si prosím domluvte s Příslušnou osobou schůzku, a to s využitím výše uvedeného emailu nebo telefonu.


Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.

V oznámení oznamovatel uvede své jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost. Současně je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím s Vámi bude Příslušná osoba komunikovat.

Oznámení lze učinit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. Rovněž v případě anonymního oznámení je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím se při zachování anonymity s Vámi Příslušná osoba bude moct spojit. Mějte na paměti, že nemožnost kontaktu s oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení.


Jsou i jiné možnosti, jak lze oznámení podat?

Ano, kromě našeho Vnitřního oznamovacího systému můžete oznámení:

 • podat na Ministerstvo spravedlnosti na odkazu zde, nebo
 • uveřejnit, a to za podmínek daných zákonem o ochraně oznamovatelů.

Jaké povinnosti má oznamovatel?

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.
Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.


Postup Příslušné osoby pro podání oznámení

 1. O přijetí oznámení Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele, a to do 7 dnů ode dne jeho přijetí.
  Výjimkou jsou situace, kdy oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

 2. Přislušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení, a to do 30 dnů ode dne přijetí oznámení.
  V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

 3. Pokud Příslušná osoba dospěje k závěru, že nejde o oznámení podle zákona na ochranu oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom oznamovatele písemně vyrozumí.

 4. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, pak Příslušná osoba navrhne GČD opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření GČD vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

 5. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u ministerstva.

Legenda

Protiprávní jednání


Dle zákona o ochraně oznamovatelů lze oznámit protiprávní jednání, které:
a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.


Jak se definuje zákon o uveřejnění:

Zákon o ochraně oznamovatelů umožňuje oznámit protiprávní jednání uveřejněním, např. prostřednictvím sociálních sítí, v médiích apod., ovšem pouze za stanovených podmínek.

Podmínky pro uveřejnění oznamovatel splní, pokud:

 1. podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu nebo pouze ministerstvu a ve lhůtách stanovených tímto zákonem nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření nebo zaměstnanec ministerstva neposoudil oznámení,
 2. má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo
 3. má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo další chráněná osoba (viz níže) vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup řádného vyřízení oznámení ministerstvem.

Napište nám

Napište nám zprávu.

Najít pobočku

Vyhledejte nejbližší pobočky nebo se podívejte na mapu

241 114 144

Volejte nonstop

Stavte se na pobočce

 

Volejte

241 114 144