Udržitelné finance

Do našeho podnikání aktivně integrujeme ochranu životního prostředí a dodržování lidských práv.

Generali Česká Distribuce a.s., stejně jako celá skupina Generali, se hlásí ke konceptu udržitelného rozvoje a chová se společensky odpovědně. Při své činnosti je vázána skupinovou politikou udržitelnosti. Současně zohledňuje pravidla udržitelných financí při poskytování finančního poradenství.

Co to znamená?

Být součástí globální pojišťovací skupiny Generali pro nás znamená, že naše investiční rozhodování je klíčovou součástí našeho podnikání. Naše chování má dopad na reálnou ekonomiku, a proto do našeho podnikání aktivně integrujeme ochranu životního prostředí a dodržování lidských práv.

Věříme, že integrace faktorů jako je ochrana životního prostředí, společenské dopady a způsob řízení a správy společností (dále „ESG“) do investičního procesu je důležitá k dosažení žádoucí finanční návratnosti i sociální hodnoty.

Skupina Generali proto přijala zásady, které integrují téma udržitelnosti do dlouhodobých investičních strategií a aktivně zohledňují ESG faktory při svém investičním rozhodování.

Skupina Generali dokazuje svůj závazek spojený s těmito principy účastí v několika iniciativách týkajících se udržitelnosti:

Skupina Generali je také zahrnuta a hodnocena v mnoha indexech udržitelnosti, což potvrzuje její odhodlání plnit tyto závazky (více info zde):

 

Zásady odměňování s ohledem na udržitelnost

 

 

 

Informace o přístupu správcovských společností v souvislosti s investicemi do fondů, které jsou navázané na produkty investičního životního pojištění Generali České pojišťovny a.s., najdete zde