Politika začleňování rizik týkajících se udržitelnosti

Rizika udržitelnosti lze vysvětlit jako negativní dopady ESG událostí na aktiva a pasiva společností a následného negativního dopadu na hodnotu a výkonnost investice. Je proto naší povinností vůči zainteresovaným stranám a investorům tato rizika udržitelnosti, která mohou mít významný dopad na zhodnocení našich investic, identifikovat.

ESG faktory udržitelnosti poskytují bližší pohled na hodnocení spolehlivosti společnosti a jejích operací. Selhání v integritě chování společnosti má podstatný dopad na její podnikání a zároveň poskytuje včasné varování o závažných problémech v samých základech společnosti.


 
Kategorie faktoru Příklad faktoru udržitelnosti Příklad rizika
E - ENVIROMENTÁLNÍ
 • Klimatická změna
 • Biodiverzita
 • Nakládání s vodními zdroji
 • Nakládání s energií a odpadem
Pokuty a zvýšené náklady na nápravu škod, případně náklady vynaložené na transformaci modelu podnikání
S - SOCIÁLNÍ
 • Lidská práva
 • Zdraví a bezpečnost
 • Rovnost práv
 • Vzdělání
 • Dětská pracovní síla apod.
Nedodržování sociálních zásad může pošpinit reputaci společnosti. Poškozená reputace pak může vést ke ztrátě zájmu o produkt společnosti, což může vést k potížím spojeným s nedostatkem kapitálu, k pokutám anebo také ke ztrátě příležitostí v podnikání.
G - GOVERNANCE (ŘÍZENÍ A SPRÁVA SPOLEČNOSTI)
 • Transparentnost
 • Etika a integrita v podnikání a dodržování zákonů
 • Korupce
 • Daňová odpovědnost
 • Diverzita
Zahrnuje právní rizika a dopady na výkonnost podniku včetně pokut apod.